PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Grote potentie voor lerarentekort onbenut door beperkte carrièrepaden

40% van de beroepsbevolking heeft interesse in een baan in het onderwijs. Een breder loopbaanperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijker.

Staat van het technisch vmbo

Overzicht van het aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen in Nederland gebaseerd op de instroomcijfers van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018.

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Havo-/vwo-leerlingen stimuleren om te kiezen vooor techniek, en een realistisch beeld geven van het beroepenveld. Dat was het doel van de Philips/Jet-Net Experience Day met als thema Health & Technology op 19 februari jl.

Wil jij met jouw school voorop blijven lopen als het gaat om innovatie en w&t? Kom dan op woensdagmiddag 30 mei naar de voorlopersbijeenkomst ‘Fundering van innovatie’! En ga concreet aan de slag met borging van en reflectie op innovatie in jouw school. 

Cisco organiseert samen met PBT twee bedrijfsbezoeken over ‘de wereld van Internet of Things’ (IoT), speciaal voor leraren en schoolleiders VO. Laat u inspireren en informeren over lesmogelijkheden voor uw klas! 

Laatste berichten op Twitter