PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

PBT, TechniekTalent.nu en TecWijzer fuseren

PBT, TechniekTalent.nu en TecWijzer fuseren en worden Platform Talent voor Technologie. Per 1 mei 2019 voeren wij de naam en het nieuwe logo door in al onze communicatie.

Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. Scholen krijgen in 2018 en 2019 een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast krijgen scholen een klein jaar om samen met partners in de regio een plan te maken en in te dienen. 

Techniekpact Monitor 2018

Op 18 juni 2018 zijn de nieuwste cijfers over techniek gepresenteerd. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Jet-Net & TechNet lanceert een educatieve YouTube-serie: Tech? Bekijk ’t ff! Presentatrice en Instagrammer Lize Korpershoek bezoekt hierin vier technologische bedrijven waarbij ze met medewerkers in gesprek gaat over het achterliggende proces van een technisch aspect. Zo brengt ze in beeld wat de bedrijven doen én geeft ze jongeren een beter idee van hoe technische beroepen eruit zien.

PBT, TechniekTalent.nu en TecWijzer bundelen hun krachten. Dit voorjaar werken wij aan de verdere integratie van de organisaties en de vernieuwde programmering voor het schooljaar 2019/2020. Bij de introductie hiervan per 1 mei voeren we onze nieuwe naam: Platform Talent voor Technologie.

Op woensdag 12 december jl. maakten stakeholders van het Techniekpact en Zorgpact de balans op. Met elkaar gingen zij in gesprek over: Wat zijn de kritische succesfactoren van de pact-aanpak? Hoe zetten we de aanpak in voor de uitdagingen die er nog liggen?

Laatste berichten op Twitter