PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Techniekpact Monitor 2018

Op 18 juni 2018 zijn de nieuwste cijfers over techniek gepresenteerd. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. Scholen krijgen in 2018 en 2019 een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast krijgen scholen een klein jaar om samen met partners in de regio een plan te maken en in te dienen. 

Landelijke Werkdag Zorgpact

Wilt u de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden in uw regio versterken? Kom naar de laatste editie van de Landelijke Werkdag van het Zorgpact!

Maandag 3 december 2018 van 10.00 - 16.00 uur
De Rijtuigenloods te Amersfoort

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. Van 2020 – 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Op 1 november sloot de vooraanmelding voor de regeling Sterk techniekonderwijs. 87 regio’s verspreid over het land hebben zich aangemeld.

Het project Make IT Work van de Hogeschool van Amsterdam en ICT Nederland heeft vandaag uit handen van Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, de Pro-Motor award 2018 ontvangen. In ‘Make IT Work’ schoolt de hogeschool samen met bedrijven werknemers zonder tech-achtergrond om voor functies in IT op hbo-niveau.

Op 13, 14 en 15 november bezochten 1750 vmbo, havo en vwo leerlingen de Jet-Net & TechNet Career Days bij de TU Delft. Dit jaar was de Career Day voor het eerst ook toegankelijk voor vmbo-tl leerlingen uit het derde jaar.

Laatste berichten op Twitter