PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Grote potentie voor lerarentekort onbenut door beperkte carrièrepaden

40% van de beroepsbevolking heeft interesse in een baan in het onderwijs. Een breder loopbaanperspectief maakt het leraarschap aantrekkelijker.

Staat van het technisch vmbo

Overzicht van het aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen in Nederland gebaseerd op de instroomcijfers van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018.

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Doe mee met Girlsday op 12 april 2018! Bij de landelijke Kick-off van Girlsday 2018 staan ‘technologische innovaties in de bouw’ centraal!

Heeft u een goed W&T-idee dat u graag zou willen implementeren in het lesprogramma? Maar mist u hiervoor de financiële middelen? Wellicht dat de regeling 'Innovaties in de klas' uitkomst biedt. Deze regeling is bedoeld voor scholen in Noord-Nederland die een innovatief idee hebben op het gebied van W&T en hier uitvoering aan willen geven.

Vakmensen opgeleid in het vmbo en mbo staan aan de basis om technische oplossingen te realiseren voor maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een toekomstbestendig technisch vmbo: een passend en dekkend aanbod van technische vmbo- en mbo-opleidingen aansluitend op de behoefte van de regionale arbeidsmarkt. Vanuit het programma Toptechniek in bedrijf is de staat van het technisch vmbo in kaart gebracht.

Laatste berichten op Twitter