PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Techniekpact Monitor 2018

Op 18 juni 2018 zijn de nieuwste cijfers over techniek gepresenteerd. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. Scholen krijgen in 2018 en 2019 een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast krijgen scholen een klein jaar om samen met partners in de regio een plan te maken en in te dienen. 

Landelijke Werkdag Zorgpact

Wilt u de samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en overheden in uw regio versterken? Kom naar de laatste editie van de Landelijke Werkdag van het Zorgpact!

Maandag 3 december 2018 van 10.00 - 16.00 uur
De Rijtuigenloods te Amersfoort

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Woensdag 5 september 2018 bezoeken minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat HighTechCentreDelft, één van de publiek-private samenwerkingen tusssen onderwijs en bedrijfsleven uit het netwerk van Katapult.

Op maandag 3 december 2018 vindt de Landelijke Werkdag van het Zorgpact plaats. Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Ook is het mogelijk om uw goede voorbeeld van samenwerking of innovatief product in te dienen voor een sessie.

Toptechniek in bedrijf Zuidoost-Groningen krijgt een impuls voor de versterking van het techniekonderwijs vanuit de provincie Groningen.

Laatste berichten op Twitter