PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Fijne feestdagen

 

 

De medewerkers van PBT wensen u fijne feestdagen en een mooi 2018!

Terugblik Landelijke Werkdag Zorgpact

Op woensdag 6 december kwamen bijna 500 bezoekers samen op de Landelijke Werkdag Zorgpact in Amersfoort. Aanwezigen uit zorg, welzijn, onderwijs en overheid deelden de resultaten en geleerde lessen van regionale samenwerking met elkaar.

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden leerlingen afgenomen, meldt het AD vandaag op basis van een analyse van leerlingen op middelbare scholen. Op basis van de nieuwe DUO-cijfers heeft het Techniekpact de specifieke cijfers voor het vmbo-techniek nader in kaart gebracht. 

De Topsectoren continueren in 2018 hun gezamenlijke uitvoering van de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 – 2020”. De ambities die de Topsectoren in 2018 willen realiseren, zijn opgetekend in het Werkplan 2018.

Analyse van lerarenopleidingen door Regioplan toont nog altijd grote mismatch tussen aanbod en vraag leraren.

Laatste berichten op Twitter