PBT

Voldoende bètatechnici

PBT werkt samen met overheden, scholen en bedrijven aan een aantrekkelijk regionaal onderwijsaanbod. Een aanbod dat zich richt op het toerusten van leerlingen, studenten, docenten en werknemers met technologische kennis en vaardigheden. Het doel: zorgen voor voldoende goede bètatechnici voor de Nederlandse economie.

Techniekpact Monitor 2018

Op 18 juni 2018 zijn de nieuwste cijfers over techniek gepresenteerd. Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt?

Sterk Techniekonderwijs

Vanaf september 2018 wordt er extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het vmbo. Scholen krijgen in 2018 en 2019 een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daarnaast krijgen scholen een klein jaar om samen met partners in de regio een plan te maken en in te dienen. 

Techniek Verbindt!

Maandag 18 juni 2018 vond de Jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact plaats. Bij het TT Circuit in Assen heette Landsdeel Noord de deelnemers van harte welkom! Een dag waarin werd er stil gestaan bij de tomeloze inzet van de regio’s en waar de ambities voor de toekomst gepresenteerd zijn.

  • Ieder kind is nieuwsgierig. Ontdekken door te doen verdient daarom een plek in het onderwijs in de vorm van wetenschap, techniek en technologie. Zo komen jongeren in aanraking met de wereld van morgen in een vorm die bij ze past. Want alleen door zelf te ervaren hoe uitdagend, interessant en relevant technologie is, zien zij de kansen voor later.

  • Uitdagend onderwijs laat leerlingen direct kennismaken met de beroepspraktijk. Door mee te werken aan oplossingen voor echte vraagstukken stimuleren we de talenten van jongeren en ontwikkelen ze de skills voor de arbeidsmarkt van morgen.

  • Inspirerend en uitdagend onderwijs vraagt om een bevlogen docent. Een docent die jongeren weet te boeien door de lesstof te plaatsen in de context van zijn belevingswereld en nut voor de maatschappij. Een docent kan dit echter niet alleen. Betrokkenheid en ondersteuning vanuit het bedrijfsleven is nodig.

  • Een duurzame arbeidsmarkt gaat over het verkennen en benutten van de potentie van iedereen. Om een duurzame arbeidsmarkt te creëren moeten partijen elkaar kunnen vinden en versterken zodat er een gezamenlijk eigenaarschap en visie wordt gecreëerd met aandacht voor groei en ontwikkeling van mensen.

Toptechniek in bedrijf Zuidoost-Groningen krijgt een impuls voor de versterking van het techniekonderwijs vanuit de provincie Groningen.

Met het slotevent ‘De leraren van nu’ is officieel een einde gekomen aan de programma’s Eerst De Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS). Met EDK en OTS is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeships niet snel voor het leraarschap had gekozen.

Om verdere samenwerking tussen bedrijfsleven en het mbo te stimuleren, investeert de minister van onderwijs Ingrid Van Engelshoven 100 miljoen euro in de periode van 2019 tot 2022 in het Regionaal investeringsfonds mbo.

Laatste berichten op Twitter